info@puertaslopez.es (+34) 968 608 496    FAX: 868 000 170

Contacte
Vostè consent, mitjançant la marcació de la present casella, al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites a la Política de Privacitat.

Vostè declara, mitjançant la marcació de la present casella, sota la seva pròpia responsabilitat, tenir complerts els catorze anys d'edat, responent de manera exclusiva i personal de la veracitat d'aquesta declaració i assumint, per tant, les possibles responsabilitats legals al respecte.


Direcció: Ctra. del cementerio S/N – Paraje Lo Paladea 30565 Las Torres de Cotillas MURCIA

Correu electrònic: info@puertaslopez.es

Telèfon: 968 608 496

Fax: 868 000 170